k.ú.: 708453 - Nýrsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 2922252
zahrada 796 392949
ovoc. sad 10 9114
travní p. 393 1724145
lesní poz 12 835635
vodní pl. nádrž umělá 6 41916
vodní pl. tok přirozený 36 126299
vodní pl. tok umělý 13 26150
vodní pl. zamokřená pl. 2 2305
zast. pl. společný dvůr 12 15787
zast. pl. zbořeniště 2 328
zast. pl. 1650 401225
ostat.pl. dráha 4 36544
ostat.pl. jiná plocha 391 300804
ostat.pl. manipulační pl. 123 167750
ostat.pl. neplodná půda 72 66797
ostat.pl. ostat.komunikace 376 310330
ostat.pl. pohřeb. 3 10647
ostat.pl. silnice 75 145582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 133953
ostat.pl. zeleň 175 35345
Celkem KN 4358 7705857
Par. DKM 4358 7705857
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 570
č.p. byt.dům 61
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 128
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 475
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če les.hosp 8
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1589
byt.z. byt 627
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 18
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 703
LV 1941
spoluvlastník 2990

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.12.2015 1:1000 17.12.2015 *)
DKM 1:1000 27.11.2009 intravilán
DKM-KPÚ 18.11.2002 1:1000 06.01.2003 *) část extravilánu (v rámci KPÚ Hadrava)
THM-V 1:1000 01.04.1962 27.11.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 16.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.05.2019 21:29

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.