k.ú.: 708437 - Blata - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 34 36583
travní p. 57 1085692
lesní poz 33 514147
vodní pl. tok umělý 3 1832
zast. pl. zbořeniště 1 109
zast. pl. 19 9944
ostat.pl. jiná plocha 16 16802
ostat.pl. manipulační pl. 1 1030
ostat.pl. neplodná půda 10 11298
ostat.pl. ostat.komunikace 14 20432
ostat.pl. silnice 2 9221
Celkem KN 190 1707090
Par. DKM 116 1646072
Par. KMD 74 61018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 19
LV 33
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.02.2015
KMD 1:1000 15.06.2011
S-SK GS 1:2880 1837 10.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.09.2020 10:17

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.