k.ú.: 708381 - Drahelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537004 - Nymburk NUTS5 CZ0208537004
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 2037956
zahrada 314 185908
ovoc. sad 1 15517
travní p. 70 114060
lesní poz 10 44817
vodní pl. nádrž umělá 1 36
vodní pl. tok přirozený 2 213397
vodní pl. tok umělý 53 18312
vodní pl. zamokřená pl. 25 36157
zast. pl. společný dvůr 8 4814
zast. pl. zbořeniště 2 486
zast. pl. 625 126657
ostat.pl. jiná plocha 117 99691
ostat.pl. manipulační pl. 51 101966
ostat.pl. neplodná půda 14 21181
ostat.pl. ostat.komunikace 133 100637
ostat.pl. silnice 25 29646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15321
ostat.pl. zeleň 11 8466
Celkem KN 1824 3175025
Par. DKM 1824 3175025
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 283
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 117
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 106
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. jiná st. 1
rozestav. rod.dům 1
rozestav. tech.vyb 1
rozestav. výroba 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 614
byt.z. byt 20
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 21
LV 610
spoluvlastník 827

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2005
ZMVM 1:1000 01.12.1989 09.10.2005 1:1000,1:2000
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.