k.ú.: 708232 - Nymburk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537004 - Nymburk NUTS5 CZ0208537004
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1289 8161967
zahrada 1653 650060
ovoc. sad 53 177584
travní p. 112 283302
lesní poz les s budovou 2 112
lesní poz 156 1295489
vodní pl. nádrž přírodní 1 37089
vodní pl. nádrž umělá 21 19605
vodní pl. tok přirozený 73 474435
vodní pl. tok umělý 211 129650
vodní pl. zamokřená pl. 2 451
zast. pl. společný dvůr 52 15621
zast. pl. zbořeniště 52 9104
zast. pl. 4672 1368955
ostat.pl. dráha 209 997041
ostat.pl. jiná plocha 689 898119
ostat.pl. manipulační pl. 439 511498
ostat.pl. neplodná půda 95 73125
ostat.pl. ost.dopravní pl. 32 52513
ostat.pl. ostat.komunikace 1026 905368
ostat.pl. pohřeb. 3 33341
ostat.pl. silnice 163 370036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 57 227763
ostat.pl. zeleň 456 720874
Celkem KN 11518 17413102
Par. DKM 11518 17413102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 30
č.p. byt.dům 257
č.p. doprava 12
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 52
č.p. obchod 31
č.p. obč.vyb 52
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 1793
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 25
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 40
č.p. výroba 16
č.e. jiná st. 44
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 21
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 23
bez čp/če garáž 950
bez čp/če jiná st. 493
bez čp/če obchod 9
bez čp/če obč.vyb 73
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 54
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 120
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 123
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. garáž 4
rozestav. jiná st. 7
rozestav. rod.dům 2
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 4349
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 3647
byt.z. garáž 283
byt.z. j.nebyt 88
obč.z. byt 131
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 21
obč.z. rozest. 25
Celkem JED 4204
LV 6996
spoluvlastník 13405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2007
ZMVM 1:2000 01.12.1989 06.12.2007 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 04.09.1931 06.12.2007 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1842 06.12.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.05.2019 20:47

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.