k.ú.: 708224 - Nyklovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596272 - Nyklovice NUTS5 CZ0635596272
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1464978
zahrada 81 59852
travní p. 109 741366
lesní poz 54 803165
vodní pl. nádrž umělá 1 1050
vodní pl. tok přirozený 2 803
vodní pl. tok umělý 2 1980
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 107 34960
ostat.pl. jiná plocha 77 57421
ostat.pl. manipulační pl. 11 17140
ostat.pl. neplodná půda 4 1652
ostat.pl. ostat.komunikace 49 96859
ostat.pl. silnice 6 32795
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2645
ostat.pl. zeleň 5 7714
Celkem KN 578 3324404
Par. DKM 578 3324404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.used 12
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 103
LV 115
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2017
DKM-KPÚ 06.10.2010 1:1000 06.10.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.05.2019 23:54

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.