k.ú.: 708186 - Nýdek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507091 - Nýdek NUTS5 CZ0802507091
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 720 1672833
zahrada 411 344892
travní p. 2049 4434617
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 732 20290041
vodní pl. nádrž přírodní 6 10771
vodní pl. nádrž umělá 1 4590
vodní pl. rybník 1 399
vodní pl. tok přirozený 66 100805
vodní pl. zamokřená pl. 34 46646
zast. pl. společný dvůr 20 6775
zast. pl. zbořeniště 59 13662
zast. pl. 1202 222277
ostat.pl. jiná plocha 232 116878
ostat.pl. manipulační pl. 31 19223
ostat.pl. neplodná půda 515 535651
ostat.pl. ostat.komunikace 320 316857
ostat.pl. pohřeb. 3 6748
ostat.pl. silnice 1 11378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 71202
ostat.pl. zeleň 1 362
Celkem KN 6453 28226657
Par. DKM 1 185
Par. KMD 6452 28226472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 617
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 213
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 77
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 211
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1180
byt.z. byt 38
obč.z. byt 4
Celkem JED 42
LV 1349
spoluvlastník 1928

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.06.2011 reprodukce otisku mapy z r. 1928


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.