k.ú.: 708186 - Nýdek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507091 - Nýdek NUTS5 CZ0802507091
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 724 1660154
zahrada 411 345627
travní p. 2059 4451960
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 736 20290041
vodní pl. nádrž přírodní 6 10771
vodní pl. nádrž umělá 1 4590
vodní pl. rybník 1 399
vodní pl. tok přirozený 66 100805
vodní pl. zamokřená pl. 34 46646
zast. pl. společný dvůr 19 6244
zast. pl. zbořeniště 59 13662
zast. pl. 1215 223081
ostat.pl. jiná plocha 234 117335
ostat.pl. manipulační pl. 31 19223
ostat.pl. neplodná půda 517 529175
ostat.pl. ostat.komunikace 337 318719
ostat.pl. pohřeb. 3 6748
ostat.pl. silnice 1 9646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 71202
ostat.pl. zeleň 1 362
Celkem KN 6504 28226440
Par. DKM 1 185
Par. KMD 6503 28226255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 619
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 214
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 79
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 212
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1192
byt.z. byt 38
obč.z. byt 4
Celkem JED 42
LV 1352
spoluvlastník 1929

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.06.2011 reprodukce otisku mapy z r. 1928


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 23.09.2020 14:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička