k.ú.: 708062 - Nučice u Rudné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 531618 - Nučice NUTS5 CZ020A531618
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1644 3004734
zahrada 400 203987
ovoc. sad 13 25785
travní p. 252 287466
lesní poz 69 619620
vodní pl. nádrž umělá 3 1881
vodní pl. tok přirozený 131 45046
vodní pl. tok umělý 18 2862
zast. pl. zbořeniště 5 1099
zast. pl. 1099 277148
ostat.pl. dráha 73 150206
ostat.pl. dálnice 1 42624
ostat.pl. jiná plocha 593 687338
ostat.pl. manipulační pl. 31 142330
ostat.pl. neplodná půda 82 83050
ostat.pl. ostat.komunikace 411 138131
ostat.pl. silnice 173 160994
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 82 56068
ostat.pl. zeleň 8 23513
Celkem KN 5088 5953882
Par. DKM 5088 5953882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 525
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 6
Celkem BUD 1087
byt.z. byt 121
Celkem JED 121
LV 1366
spoluvlastník 1953

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2009
THM-V 1:2500 15.09.1980 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1840 15.09.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:00

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.