k.ú.: 708011 - Oslavička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 511412 - Oslavička NUTS5 CZ0635511412
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 1808564
zahrada 47 27734
travní p. 285 455431
lesní poz les s budovou 3 352
lesní poz 201 1392825
vodní pl. rybník 22 135581
vodní pl. tok přirozený 4 10880
vodní pl. zamokřená pl. 1 163
zast. pl. společný dvůr 1 14
zast. pl. zbořeniště 6 5530
zast. pl. 78 32023
ostat.pl. dráha 2 60469
ostat.pl. jiná plocha 25 8175
ostat.pl. manipulační pl. 1 266
ostat.pl. neplodná půda 76 38041
ostat.pl. ostat.komunikace 140 103619
ostat.pl. silnice 113 110571
Celkem KN 1410 4190238
Par. DKM 1 120
Par. KMD 1409 4190118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 81
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 195
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.08.2019 02:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.