k.ú.: 707961 - Knížecí Pláně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 545902 - Borová Lada NUTS5 CZ0315545902
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 53 1523657
lesní poz les(ne hospodář) 28 7567894
vodní pl. tok přirozený 18 23120
vodní pl. zamokřená pl. 5 128475
zast. pl. 4 796
ostat.pl. jiná plocha 7 1610
ostat.pl. manipulační pl. 3 21893
ostat.pl. neplodná půda 90 2555746
ostat.pl. ostat.komunikace 34 81414
ostat.pl. silnice 2 39006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6569
Celkem KN 245 11950180
Par. KMD 245 11950180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 4
LV 7
spoluvlastník 9

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
KM-D 1:2000 31.07.2000 27.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 31.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 19.09.2020 04:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.