k.ú.: 707929 - Paseka u Borových Lad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 545902 - Borová Lada NUTS5 CZ0315545902
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 466
travní p. 11 1121061
lesní poz 18 9875312
vodní pl. tok přirozený 3 7064
vodní pl. tok umělý 6 3123
zast. pl. 4 725
ostat.pl. jiná plocha 2 14027
ostat.pl. manipulační pl. 2 12866
ostat.pl. neplodná půda 25 179235
ostat.pl. ostat.komunikace 7 16731
ostat.pl. silnice 5 36447
Celkem KN 85 11267057
Par. KMD 85 11267057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
Celkem BUD 4
LV 17
spoluvlastník 25

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2016
KM-D 1:2000 31.07.2000 07.09.2016
S-SK GS 1:2880 1837 31.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 26.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička