k.ú.: 707813 - Nový Malín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540501 - Nový Malín NUTS5 CZ0715540501
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1049 7828893
zahrada skleník-pařeniš. 2 57
zahrada 1151 733857
travní p. 489 1836641
lesní poz 393 7061571
vodní pl. nádrž umělá 15 110815
vodní pl. tok přirozený 145 80684
vodní pl. tok umělý 29 23249
zast. pl. společný dvůr 3 7553
zast. pl. zbořeniště 12 2660
zast. pl. 1358 325047
ostat.pl. dráha 2 87524
ostat.pl. jiná plocha 374 288357
ostat.pl. manipulační pl. 114 102536
ostat.pl. neplodná půda 178 184569
ostat.pl. ostat.komunikace 622 503707
ostat.pl. pohřeb. 1 7704
ostat.pl. silnice 11 110556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 327827
ostat.pl. zeleň 49 16170
Celkem KN 6015 19639977
Par. DKM 6015 19639977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 541
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 383
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 119
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1340
byt.z. byt 47
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 36
Celkem JED 94
LV 1542
spoluvlastník 2054

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1997
S-SK ŠS 1:2880 1881 01.07.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.08.2019 16:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.