k.ú.: 707813 - Nový Malín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540501 - Nový Malín NUTS5 CZ0715540501
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1070 7844062
zahrada skleník-pařeniš. 2 57
zahrada 1133 720700
travní p. 489 1836641
lesní poz 393 7061571
vodní pl. nádrž umělá 15 110815
vodní pl. tok přirozený 144 80684
vodní pl. tok umělý 29 23249
zast. pl. společný dvůr 3 7553
zast. pl. zbořeniště 12 2660
zast. pl. 1340 323736
ostat.pl. dráha 1 87524
ostat.pl. jiná plocha 372 287577
ostat.pl. manipulační pl. 113 102618
ostat.pl. neplodná půda 178 184569
ostat.pl. ostat.komunikace 622 503707
ostat.pl. pohřeb. 1 7704
ostat.pl. silnice 11 110556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 327827
ostat.pl. zeleň 49 16170
Celkem KN 5995 19639980
Par. DKM 5995 19639980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 550
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 371
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 114
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1322
byt.z. byt 47
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 36
Celkem JED 94
LV 1537
spoluvlastník 2044

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1997
S-SK ŠS 1:2880 1881 01.07.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2019 13:21

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.