k.ú.: 707775 - Otov u Nového Kramolína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566209 - Otov NUTS5 CZ0321566209
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 24 14723
orná půda 272 3495541
zahrada 92 54678
travní p. mez, stráň 44 43993
travní p. 199 602991
lesní poz 137 2362120
vodní pl. rybník 4 94685
vodní pl. tok přirozený 38 7589
vodní pl. tok umělý 67 48141
vodní pl. zamokřená pl. 1 1609
zast. pl. zbořeniště 1 484
zast. pl. 76 32980
ostat.pl. jiná plocha 124 147922
ostat.pl. manipulační pl. 10 26766
ostat.pl. neplodná půda 11 5561
ostat.pl. ostat.komunikace 86 132380
ostat.pl. silnice 28 36509
ostat.pl. zeleň 1 121
Celkem KN 1215 7108793
Par. KMD 1215 7108793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 75
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 101
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.09.2020 15:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička