k.ú.: 707759 - Pařezov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 599182 - Pařezov NUTS5 CZ0321599182
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 662526
zahrada 88 49616
travní p. 382 392979
lesní poz 39 264391
vodní pl. tok přirozený 5 995
vodní pl. tok umělý 37 13831
zast. pl. 105 26952
ostat.pl. dobývací prost. 5 17884
ostat.pl. jiná plocha 62 35478
ostat.pl. manipulační pl. 12 2628
ostat.pl. neplodná půda 68 58780
ostat.pl. ostat.komunikace 119 54170
ostat.pl. silnice 2 3046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3655
ostat.pl. zeleň 3 2714
Celkem KN 1219 1589645
Par. KMD 1219 1589645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 103
LV 148
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1824 14.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.09.2020 16:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička