k.ú.: 707678 - Čižebná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 961279
zahrada 14 21129
travní p. 48 655629
lesní poz les(ne hospodář) 7 368423
lesní poz 6 115149
vodní pl. zamokřená pl. 1 119
zast. pl. společný dvůr 3 1820
zast. pl. 15 5653
ostat.pl. jiná plocha 61 93913
ostat.pl. manipulační pl. 2 1688
ostat.pl. neplodná půda 8 10844
ostat.pl. ostat.komunikace 30 43141
ostat.pl. silnice 1 5398
Celkem KN 210 2284185
Par. DKM 210 2284185
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 15
LV 21
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.07.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.07.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 15.07.2020 05:15

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.