k.ú.: 707643 - Starý Knín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540901 - Nový Knín NUTS5 CZ020B540901
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 2252035
zahrada skleník-pařeniš. 2 695
zahrada 173 107805
ovoc. sad 16 46411
travní p. 154 808451
lesní poz 48 1327940
vodní pl. nádrž umělá 1 155
vodní pl. rybník 1 2815
vodní pl. tok přirozený 28 61900
vodní pl. tok umělý 2 1498
vodní pl. zamokřená pl. 18 68524
zast. pl. společný dvůr 6 2701
zast. pl. zbořeniště 1 532
zast. pl. 217 62362
ostat.pl. jiná plocha 24 20421
ostat.pl. manipulační pl. 12 10512
ostat.pl. neplodná půda 189 289758
ostat.pl. ostat.komunikace 135 188856
ostat.pl. pohřeb. 3 7769
ostat.pl. silnice 11 27124
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 613
ostat.pl. zeleň 1 990
Celkem KN 1210 5289867
Par. DKM 1210 5289867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 124
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 210
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 287
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2009
DKM-KPÚ 02.07.2008 1:1000 03.07.2008 *) pouze část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 13.08.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 03:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.