k.ú.: 707635 - Nový Knín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540901 - Nový Knín NUTS5 CZ020B540901
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1375311
zahrada 321 158399
ovoc. sad 11 55830
travní p. 235 879664
lesní poz 63 1161996
vodní pl. nádrž umělá 2 4492
vodní pl. rybník 1 1701
vodní pl. tok přirozený 17 51830
vodní pl. tok umělý 15 7589
vodní pl. zamokřená pl. 2 6597
zast. pl. společný dvůr 18 3921
zast. pl. zbořeniště 12 1953
zast. pl. 449 126193
ostat.pl. jiná plocha 119 110611
ostat.pl. manipulační pl. 7 11116
ostat.pl. neplodná půda 209 139811
ostat.pl. ostat.komunikace 103 88158
ostat.pl. pohřeb. 1 2101
ostat.pl. silnice 29 32597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13899
ostat.pl. zeleň 22 21183
Celkem KN 1852 4254952
Par. KMD 1852 4254952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 248
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 4
Celkem BUD 436
byt.z. byt 112
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 50
obč.z. byt 2
Celkem JED 165
LV 595
spoluvlastník 928

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2009
S-SK GS 1:2880 1840 13.08.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 00:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.