k.ú.: 707635 - Nový Knín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540901 - Nový Knín NUTS5 CZ020B540901
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1372688
zahrada 322 158971
ovoc. sad 11 55830
travní p. 235 879541
lesní poz 63 1161996
vodní pl. nádrž umělá 2 4492
vodní pl. rybník 1 1701
vodní pl. tok přirozený 18 52265
vodní pl. tok umělý 16 7242
vodní pl. zamokřená pl. 2 6597
zast. pl. společný dvůr 18 3897
zast. pl. zbořeniště 12 1951
zast. pl. 454 126015
ostat.pl. jiná plocha 122 111057
ostat.pl. manipulační pl. 7 11116
ostat.pl. neplodná půda 208 139419
ostat.pl. ostat.komunikace 105 88072
ostat.pl. pohřeb. 1 2101
ostat.pl. silnice 29 32597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16488
ostat.pl. zeleň 21 20916
Celkem KN 1865 4254952
Par. KMD 1865 4254952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 243
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 67
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 4
Celkem BUD 439
byt.z. byt 112
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 50
obč.z. byt 2
Celkem JED 165
LV 599
spoluvlastník 935

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2009
S-SK GS 1:2880 1840 13.08.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 20:19

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.