k.ú.: 707627 - Kozí Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540901 - Nový Knín NUTS5 CZ020B540901
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 97840
zahrada 126 81224
ovoc. sad 12 34932
travní p. 150 1368316
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 82 7688837
vodní pl. nádrž umělá 4 3781
vodní pl. tok přirozený 3 2978
zast. pl. společný dvůr 2 332
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 135 25468
ostat.pl. jiná plocha 23 3997
ostat.pl. manipulační pl. 2 2904
ostat.pl. neplodná půda 42 72988
ostat.pl. ostat.komunikace 70 173470
ostat.pl. silnice 31 29656
ostat.pl. zeleň 1 610
Celkem KN 704 9587419
Par. DKM 704 9587419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 134
LV 184
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2013
DKM-KPÚ 02.12.2010 1:1000 02.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 30.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 15:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.