k.ú.: 707627 - Kozí Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540901 - Nový Knín NUTS5 CZ020B540901
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 97840
zahrada 125 80537
ovoc. sad 12 34932
travní p. 150 1368316
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 82 7688837
vodní pl. nádrž umělá 4 3781
vodní pl. tok přirozený 3 2978
zast. pl. společný dvůr 2 332
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 137 25559
ostat.pl. jiná plocha 26 4610
ostat.pl. manipulační pl. 2 2904
ostat.pl. neplodná půda 42 72988
ostat.pl. ostat.komunikace 70 173451
ostat.pl. silnice 31 29656
ostat.pl. zeleň 1 610
Celkem KN 708 9587417
Par. DKM 708 9587417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 136
LV 182
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2013
DKM-KPÚ 02.12.2010 1:1000 02.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 30.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 29.09.2020 07:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička