k.ú.: 707511 - Žilina u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 787 4056101
zahrada 876 560264
travní p. 910 2372689
lesní poz 417 1993362
vodní pl. nádrž umělá 6 18220
vodní pl. tok přirozený 130 132431
vodní pl. tok umělý 1 4027
vodní pl. zamokřená pl. 5 14934
zast. pl. společný dvůr 8 2133
zast. pl. zbořeniště 9 2107
zast. pl. 966 197652
ostat.pl. dobývací prost. 10 12702
ostat.pl. jiná plocha 438 214460
ostat.pl. manipulační pl. 66 51399
ostat.pl. neplodná půda 351 244809
ostat.pl. ostat.komunikace 483 308497
ostat.pl. plantáž dřevin 2 7032
ostat.pl. pohřeb. 1 3714
ostat.pl. silnice 26 48754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 52071
ostat.pl. zeleň 8 21671
Celkem KN 5508 10319029
Par. DKM 5508 10319029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 548
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 194
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 24
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 959
byt.z. byt 19
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 28
LV 1133
spoluvlastník 1556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2005
THM-V 1:2000 01.11.1982 21.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.11.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:56

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.