k.ú.: 707465 - Nový Jičín-Dolní Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1187443
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 712 223480
ovoc. sad 1 3241
travní p. 76 106084
lesní poz 1 384
vodní pl. nádrž umělá 1 629
vodní pl. tok přirozený 8 27228
vodní pl. tok umělý 7 1018
zast. pl. společný dvůr 4 412
zast. pl. zbořeniště 30 9654
zast. pl. 1716 463219
ostat.pl. dobývací prost. 3 7336
ostat.pl. dráha 7 15856
ostat.pl. jiná plocha 256 275206
ostat.pl. manipulační pl. 113 193765
ostat.pl. neplodná půda 39 33898
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2318
ostat.pl. ostat.komunikace 349 368726
ostat.pl. pohřeb. 3 75662
ostat.pl. silnice 31 43720
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25279
ostat.pl. zeleň 124 195872
Celkem KN 3848 3260454
Par. DKM 3848 3260454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 215
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 78
č.p. rod.dům 426
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 11
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 564
bez čp/če jiná st. 174
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 28
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
Celkem BUD 1634
byt.z. byt 2927
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 119
byt.z. j.nebyt 19
byt.z. sk.neb 1
obč.z. byt 44
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 3119
LV 3829
spoluvlastník 6781

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1932 21.06.2004 reambulace v r. 1969
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.