k.ú.: 707287 - Nový Dvůr u Oskořínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599654 - Nový Dvůr NUTS5 CZ0208599654
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2261977
zahrada 34 24492
ovoc. sad 2 3113
travní p. 3 18070
lesní poz 3 28137
vodní pl. nádrž umělá 1 2691
vodní pl. tok přirozený 2 6234
vodní pl. tok umělý 12 20222
zast. pl. zbořeniště 3 2312
zast. pl. 54 33234
ostat.pl. jiná plocha 13 5062
ostat.pl. manipulační pl. 2 3237
ostat.pl. neplodná půda 4 2787
ostat.pl. ostat.komunikace 26 21812
ostat.pl. silnice 4 31192
ostat.pl. zeleň 3 8323
Celkem KN 462 2472895
Par. KMD 462 2472895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 53
LV 125
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2011
S-SK GS 1824 12.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 18.09.2020 09:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.