k.ú.: 707287 - Nový Dvůr u Oskořínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599654 - Nový Dvůr NUTS5 CZ0208599654
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2261977
zahrada 35 24626
ovoc. sad 2 3113
travní p. 3 18070
lesní poz 3 28137
vodní pl. nádrž umělá 1 2691
vodní pl. tok přirozený 2 6234
vodní pl. tok umělý 12 20222
zast. pl. zbořeniště 3 2312
zast. pl. 53 33124
ostat.pl. jiná plocha 12 5043
ostat.pl. manipulační pl. 2 3237
ostat.pl. neplodná půda 4 2787
ostat.pl. ostat.komunikace 26 21812
ostat.pl. silnice 4 31192
ostat.pl. zeleň 3 8323
Celkem KN 461 2472900
Par. KMD 461 2472900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 52
LV 125
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2011
S-SK GS 1824 12.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 17:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.