k.ú.: 707210 - Zábědov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 1881325
zahrada 142 79880
ovoc. sad 5 10321
travní p. 191 391259
lesní poz 1 531
vodní pl. nádrž přírodní 3 4808
vodní pl. tok přirozený 114 23884
vodní pl. tok umělý 23 5893
zast. pl. zbořeniště 2 592
zast. pl. 196 107052
ostat.pl. dráha 1 12202
ostat.pl. jiná plocha 120 84759
ostat.pl. manipulační pl. 49 94872
ostat.pl. ostat.komunikace 239 111482
ostat.pl. pohřeb. 1 751
ostat.pl. silnice 4 19464
ostat.pl. zeleň 40 15842
Celkem KN 1436 2844917
Par. DKM 1436 2844917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 17
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 181
byt.z. byt 32
obč.z. byt 6
Celkem JED 38
LV 309
spoluvlastník 515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.02.2008
THM-V 1:2000 01.04.1961 05.02.2008
S-SK GS 1:2880 1841 05.02.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 25.05.2019 21:37

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.