k.ú.: 707198 - Chudonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3960
orná půda 274 1706121
zahrada 170 105673
ovoc. sad 4 23580
travní p. plantáž dřevin 1 2263
travní p. 111 315808
lesní poz 6 20255
vodní pl. tok přirozený 64 26021
vodní pl. tok umělý 24 4683
vodní pl. zamokřená pl. 1 1763
zast. pl. společný dvůr 1 430
zast. pl. 313 111117
ostat.pl. dráha 2 6572
ostat.pl. jiná plocha 81 68424
ostat.pl. manipulační pl. 27 36082
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3232
ostat.pl. ostat.komunikace 99 57852
ostat.pl. pohřeb. 1 3253
ostat.pl. silnice 8 19166
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 27250
ostat.pl. zeleň 16 7077
Celkem KN 1209 2550582
Par. DKM 1209 2550582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 210
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 301
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 380
spoluvlastník 646

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.03.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 13.03.2007
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.10.2020 07:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička