k.ú.: 707198 - Chudonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 1754770
zahrada 173 80032
ovoc. sad 16 46012
travní p. 125 270854
lesní poz 5 8207
vodní pl. tok přirozený 87 26499
vodní pl. tok umělý 31 4683
vodní pl. zamokřená pl. 1 1763
zast. pl. společný dvůr 11 3043
zast. pl. zbořeniště 4 1164
zast. pl. 310 109636
ostat.pl. dráha 2 6968
ostat.pl. jiná plocha 73 42727
ostat.pl. manipulační pl. 79 64356
ostat.pl. neplodná půda 1 11050
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3232
ostat.pl. ostat.komunikace 149 60108
ostat.pl. pohřeb. 1 3253
ostat.pl. silnice 10 19233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 26878
ostat.pl. zeleň 17 5935
Celkem KN 1464 2550403
Par. DKM 1464 2550403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 198
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 3
Celkem BUD 289
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 383
spoluvlastník 640

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.03.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 13.03.2007
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.07.2019 21:06

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.