k.ú.: 707163 - Nový Bydžov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1426 7697758
zahrada skleník-pařeniš. 1 23
zahrada 1217 482716
ovoc. sad 21 48861
travní p. 970 2303097
lesní poz 52 194758
vodní pl. nádrž přírodní 36 10324
vodní pl. nádrž umělá 4 22638
vodní pl. rybník 6 6425
vodní pl. tok přirozený 418 195615
vodní pl. tok umělý 32 7768
zast. pl. společný dvůr 36 14543
zast. pl. zbořeniště 39 7829
zast. pl. 2443 754444
ostat.pl. dráha 22 48875
ostat.pl. jiná plocha 548 588372
ostat.pl. manipulační pl. 220 335365
ostat.pl. neplodná půda 207 51510
ostat.pl. ostat.komunikace 728 430928
ostat.pl. pohřeb. 7 46880
ostat.pl. silnice 176 164679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 78613
ostat.pl. zeleň 102 154145
Celkem KN 8735 13646166
Par. DKM 8735 13646166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1251
č.p. byt.dům 50
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 60
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 20
č.p. rod.dům 158
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 367
bez čp/če jiná st. 204
bez čp/če obč.vyb 29
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 56
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 14
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2377
byt.z. byt 419
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 21
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 458
LV 2805
spoluvlastník 4646

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.08.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 31.08.2007
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.