k.ú.: 707007 - Novosedly nad Nežárkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546844 - Novosedly nad Nežárkou NUTS5 CZ0313546844
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 925 5452549
zahrada 282 156594
travní p. 551 2086409
lesní poz les s budovou 4 164
lesní poz 430 10814995
vodní pl. nádrž umělá 5 5658
vodní pl. rybník 16 594832
vodní pl. tok přirozený 15 233224
vodní pl. tok umělý 240 65815
vodní pl. zamokřená pl. 27 70967
zast. pl. zbořeniště 3 297
zast. pl. 356 142787
ostat.pl. jiná plocha 208 244466
ostat.pl. manipulační pl. 105 77225
ostat.pl. neplodná půda 108 91487
ostat.pl. ostat.komunikace 137 186280
ostat.pl. pohřeb. 1 1845
ostat.pl. silnice 9 90215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10753
ostat.pl. zeleň 3 100
Celkem KN 3433 20326662
Par. KMD 3433 20326662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 335
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 15
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 36
LV 449
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2014
S-SK GS 1:2880 1827 17.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.09.2020 06:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička