k.ú.: 706965 - Záhořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 643967
zahrada 8 9928
ovoc. sad 3 9433
travní p. 91 1122882
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz les(ne hospodář) 5 22092
lesní poz 81 3044762
vodní pl. nádrž umělá 3 1565
vodní pl. rybník 2 17714
vodní pl. tok přirozený 11 10314
vodní pl. zamokřená pl. 1 654
zast. pl. zbořeniště 3 1579
zast. pl. 35 11989
ostat.pl. dráha 8 20238
ostat.pl. jiná plocha 37 29733
ostat.pl. manipulační pl. 4 12575
ostat.pl. neplodná půda 79 406050
ostat.pl. ostat.komunikace 40 63084
ostat.pl. silnice 4 16384
ostat.pl. zeleň 2 294
Celkem KN 442 5445270
Par. DKM 10 444771
Par. KMD 432 5000499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 36
LV 41
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 15:09

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.