k.ú.: 706949 - Novosedly u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 6050277
zahrada 37 46535
travní p. 83 1336795
lesní poz 27 1127231
vodní pl. nádrž umělá 7 29207
vodní pl. tok přirozený 3 5797
vodní pl. tok umělý 68 54444
vodní pl. zamokřená pl. 1 7332
zast. pl. 92 80058
ostat.pl. jiná plocha 66 42680
ostat.pl. manipulační pl. 30 87579
ostat.pl. neplodná půda 56 93886
ostat.pl. ostat.komunikace 61 166608
ostat.pl. silnice 8 45052
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15127
ostat.pl. zeleň 11 335
Celkem KN 828 9188943
Par. KMD 828 9188943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 90
byt.z. byt 45
Celkem JED 45
LV 115
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 19.09.2020 05:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.