k.ú.: 706922 - Chlum u Novosedel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 4289954
zahrada 54 68300
ovoc. sad 12 105392
travní p. 61 990709
lesní poz les(ne hospodář) 2 1853
lesní poz 24 5304420
vodní pl. nádrž umělá 8 81293
vodní pl. rybník 1 11206
vodní pl. tok umělý 22 20514
vodní pl. zamokřená pl. 2 3867
zast. pl. zbořeniště 4 2139
zast. pl. 69 44932
ostat.pl. jiná plocha 29 30621
ostat.pl. manipulační pl. 10 18868
ostat.pl. neplodná půda 97 73714
ostat.pl. ostat.komunikace 51 111148
ostat.pl. pohřeb. 1 701
ostat.pl. silnice 5 16976
ostat.pl. zeleň 1 70
Celkem KN 607 11176677
Par. KMD 607 11176677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 57
LV 87
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 25.09.2020 04:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička