k.ú.: 706841 - Nové Zámky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537411 - Křinec NUTS5 CZ0208537411
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 2803808
zahrada 53 44623
travní p. 88 140161
lesní poz 34 2010686
vodní pl. nádrž umělá 1 930
vodní pl. tok přirozený 28 25327
vodní pl. tok umělý 66 75126
vodní pl. zamokřená pl. 1 529
zast. pl. zbořeniště 5 1478
zast. pl. 64 50429
ostat.pl. dráha 2 44056
ostat.pl. jiná plocha 10 4534
ostat.pl. manipulační pl. 9 14514
ostat.pl. neplodná půda 2 881
ostat.pl. ostat.komunikace 56 87004
ostat.pl. silnice 6 45691
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3446
Celkem KN 809 5353223
Par. KMD 809 5353223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz pod 6
Celkem BUD 58
LV 135
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 17.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 18.08.2019 13:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.