k.ú.: 706779 - Krnčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591254 - Nové Syrovice NUTS5 CZ0634591254
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 3143632
zahrada 65 73951
ovoc. sad 14 28068
travní p. 65 160208
lesní poz 45 600354
vodní pl. nádrž umělá 1 1379
vodní pl. rybník 1 73072
vodní pl. tok přirozený 5 4704
zast. pl. 95 40476
ostat.pl. dráha 1 2064
ostat.pl. jiná plocha 49 84071
ostat.pl. manipulační pl. 17 59032
ostat.pl. neplodná půda 28 12155
ostat.pl. ostat.komunikace 54 69019
ostat.pl. silnice 9 45928
Celkem KN 759 4398113
Par. KMD 759 4398113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 94
LV 185
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2010
KM-D 1:2000 03.12.2001 31.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 03.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička