k.ú.: 706744 - Nové Strašecí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542164 - Nové Strašecí NUTS5 CZ020C542164
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1541
orná půda 2539 7723837
zahrada skleník-pařeniš. 1 199
zahrada 1342 790946
ovoc. sad 95 319212
travní p. 401 377805
lesní poz 130 578569
vodní pl. nádrž umělá 16 12647
vodní pl. rybník 23 180261
vodní pl. tok přirozený 59 8330
vodní pl. tok umělý 99 21383
vodní pl. zamokřená pl. 37 38628
zast. pl. společný dvůr 18 4238
zast. pl. zbořeniště 57 21380
zast. pl. 2386 481629
ostat.pl. dobývací prost. 265 880125
ostat.pl. dráha 55 168203
ostat.pl. jiná plocha 816 657189
ostat.pl. manipulační pl. 77 192377
ostat.pl. neplodná půda 191 68545
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 9100
ostat.pl. ostat.komunikace 600 479946
ostat.pl. pohřeb. 2 10771
ostat.pl. silnice 52 213538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 37987
ostat.pl. zeleň 36 42627
Celkem KN 9312 13321013
Par. DKM 9312 13321013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 889
č.p. byt.dům 56
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 354
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 227
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 397
bez čp/če jiná st. 123
bez čp/če obč.vyb 28
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 61
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 5
Celkem BUD 2332
byt.z. byt 927
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 40
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 15
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1007
LV 3274
spoluvlastník 5246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.07.2018 1:1000 25.07.2018 *)
DKM-KPÚ 17.07.2018 1:1000 25.07.2018 *) JPÚ z důvodu napojení nové rychlostní komunikace D6 na stávající průběh.
DKM 1:1000 07.07.2010
ZMVM 1:2000 01.01.1990 07.07.2010
THM-G 1:2000 01.01.1976 07.07.2010
Ins. A 1:1000 25.08.1954 07.07.2010
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 27.09.2020 05:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička