k.ú.: 706680 - Nové Sedlo u Lokte - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560570 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0413560570
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 3099
orná půda 92 545314
zahrada 282 158186
travní p. mez, stráň 1 1634
travní p. 100 236021
lesní poz les(ne hospodář) 114 1211488
lesní poz 67 1384638
vodní pl. nádrž umělá 19 174807
vodní pl. tok přirozený 9 77522
vodní pl. tok umělý 3 2323
zast. pl. 504 152186
ostat.pl. dobývací prost. 17 4770568
ostat.pl. dráha 35 356634
ostat.pl. jiná plocha 160 375598
ostat.pl. manipulační pl. 36 310544
ostat.pl. mez, stráň 2 3426
ostat.pl. neplodná půda 24 36089
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1148
ostat.pl. ostat.komunikace 188 238437
ostat.pl. pohřeb. 1 8426
ostat.pl. silnice 29 337236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13194
ostat.pl. zeleň 61 56977
Celkem KN 1751 10455495
Par. DKM 1751 10455495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 34
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 153
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 173
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 482
byt.z. byt 406
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 412
LV 818
spoluvlastník 1332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2007
THM-V 1:2000 01.01.1972 29.10.2007
FÚO 1:2000 01.01.1972 29.10.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 17.08.2019 23:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.