k.ú.: 706680 - Nové Sedlo u Lokte - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560570 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0413560570
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 560264
zahrada 263 134628
travní p. 113 240986
lesní poz les(ne hospodář) 120 1211488
lesní poz 67 1384638
vodní pl. nádrž umělá 19 174807
vodní pl. tok přirozený 9 77522
vodní pl. tok umělý 3 2323
zast. pl. společný dvůr 2 41
zast. pl. 507 153934
ostat.pl. dobývací prost. 20 4839042
ostat.pl. dráha 45 356634
ostat.pl. jiná plocha 202 323477
ostat.pl. manipulační pl. 46 310540
ostat.pl. neplodná půda 34 44042
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1148
ostat.pl. ostat.komunikace 233 241019
ostat.pl. pohřeb. 2 8426
ostat.pl. silnice 37 337236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13194
ostat.pl. zeleň 66 40083
Celkem KN 1906 10455472
Par. DKM 1906 10455472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 34
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 152
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 172
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 483
byt.z. byt 406
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 412
LV 818
spoluvlastník 1336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2007
THM-V 1:2000 01.01.1972 29.10.2007
FÚO 1:2000 01.01.1972 29.10.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 25.05.2019 22:15

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.