k.ú.: 706663 - Loučky u Lokte - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560570 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0413560570
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 246432
zahrada 226 125680
ovoc. sad 1 658
travní p. 156 414297
lesní poz les(ne hospodář) 89 1092555
lesní poz 5 22930
vodní pl. nádrž umělá 6 24227
vodní pl. tok přirozený 10 27103
vodní pl. tok umělý 2 4452
vodní pl. zamokřená pl. 3 2884
zast. pl. 295 89287
ostat.pl. dráha 28 43957
ostat.pl. jiná plocha 157 1501180
ostat.pl. manipulační pl. 23 454680
ostat.pl. neplodná půda 48 172145
ostat.pl. ostat.komunikace 101 100808
ostat.pl. silnice 32 173594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11656
ostat.pl. zeleň 15 5025
Celkem KN 1242 4513550
Par. DKM 1242 4513550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 187
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 287
byt.z. byt 35
obč.z. byt 8
Celkem JED 43
LV 329
spoluvlastník 458

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2008
FÚO 1:2000 01.01.1972 30.06.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.07.2019 07:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.