k.ú.: 706663 - Loučky u Lokte - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560570 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0413560570
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 232212
zahrada 263 176210
ovoc. sad 1 658
travní p. 108 386572
lesní poz les(ne hospodář) 81 1092446
lesní poz 3 22930
vodní pl. nádrž umělá 5 10494
vodní pl. tok přirozený 7 24284
vodní pl. tok umělý 2 4452
vodní pl. zamokřená pl. 3 2884
zast. pl. zbořeniště 2 116
zast. pl. 313 64871
ostat.pl. dráha 16 39782
ostat.pl. jiná plocha 131 1952217
ostat.pl. manipulační pl. 11 39682
ostat.pl. neplodná půda 35 163779
ostat.pl. ostat.komunikace 74 110595
ostat.pl. silnice 24 167981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11656
ostat.pl. zeleň 15 9753
Celkem KN 1128 4513574
Par. DKM 1128 4513574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 189
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 307
byt.z. byt 35
obč.z. byt 8
Celkem JED 43
LV 336
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2008
FÚO 1:2000 01.01.1972 30.06.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 14:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.