k.ú.: 706604 - Vepřek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535117 - Nová Ves NUTS5 CZ0206535117
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 1292822
chmelnice 2 2349
zahrada 93 36857
ovoc. sad 16 65393
travní p. foto. elektrárna 1 30401
travní p. 9 2008
lesní poz 21 43701
vodní pl. tok přirozený 16 93813
vodní pl. tok umělý 10 6103
zast. pl. společný dvůr 1 177
zast. pl. 101 28311
ostat.pl. dráha 7 56704
ostat.pl. jiná plocha 70 103390
ostat.pl. manipulační pl. 10 14084
ostat.pl. neplodná půda 59 34191
ostat.pl. ostat.komunikace 73 88321
ostat.pl. pohřeb. 2 3946
ostat.pl. silnice 10 24759
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2425
ostat.pl. zeleň 7 2776
Celkem KN 703 1932531
Par. KMD 703 1932531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 101
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 123
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2012
S-SK GS 1:2880 1840 01.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.08.2019 05:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.