k.ú.: 706582 - Nové Ouholice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535117 - Nová Ves NUTS5 CZ0206535117
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 1668598
chmelnice 123 195030
zahrada 191 96969
ovoc. sad 49 98534
travní p. 50 25816
lesní poz 153 244864
vodní pl. nádrž přírodní 1 3565
vodní pl. nádrž umělá 1 193
vodní pl. tok přirozený 9 316987
vodní pl. tok umělý 12 30081
vodní pl. zamokřená pl. 4 2723
zast. pl. společný dvůr 5 291
zast. pl. zbořeniště 9 1724
zast. pl. 296 86586
ostat.pl. dráha 1 33947
ostat.pl. jiná plocha 68 48023
ostat.pl. manipulační pl. 97 95999
ostat.pl. neplodná půda 155 335774
ostat.pl. ostat.komunikace 373 110088
ostat.pl. silnice 19 33150
ostat.pl. zeleň 5 4816
Celkem KN 2260 3433758
Par. KMD 2260 3433758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 73
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 280
LV 386
spoluvlastník 600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2017
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 12:09

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.