k.ú.: 706515 - Ludvíkov pod Smrkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564265 - Nové Město pod Smrkem NUTS5 CZ0513564265
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51022 - Nové Město pod Smrkem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 2076723
zahrada 260 239531
travní p. mez, stráň 10 24201
travní p. 396 3643747
lesní poz 194 7196183
vodní pl. nádrž umělá 1 215
vodní pl. tok přirozený 20 61648
vodní pl. tok umělý 18 24337
zast. pl. zbořeniště 8 2643
zast. pl. 194 59805
ostat.pl. dráha 1 18358
ostat.pl. jiná plocha 45 23724
ostat.pl. manipulační pl. 7 6219
ostat.pl. neplodná půda 14 67243
ostat.pl. ostat.komunikace 175 167242
ostat.pl. pohřeb. 1 1834
ostat.pl. silnice 21 88613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 418
ostat.pl. zeleň 1 1970
Celkem KN 1485 13704654
Par. DKM 1485 13704654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 8
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 191
LV 241
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.2000 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 31.12.1992 01.02.2000 Od 1992. ZMVM Nové Město (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1992 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 19.09.2020 05:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.