k.ú.: 706426 - Pohledec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 2032548
zahrada 286 131610
ovoc. sad 2 12785
travní p. 365 1254091
lesní poz les s budovou 1 37
lesní poz 143 2392072
vodní pl. nádrž umělá 3 1459
vodní pl. rybník 3 4077
vodní pl. tok přirozený 54 13734
zast. pl. společný dvůr 4 238
zast. pl. zbořeniště 9 1069
zast. pl. 253 62147
ostat.pl. dráha 2 19903
ostat.pl. jiná plocha 85 82928
ostat.pl. manipulační pl. 37 42622
ostat.pl. neplodná půda 135 69454
ostat.pl. ostat.komunikace 239 204437
ostat.pl. silnice 33 16729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14228
Celkem KN 1908 6356168
Par. DKM 1908 6356168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 254
LV 322
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2007
THM-V 1:1000 01.01.1979 20.04.2007
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 02.06.2020 15:39

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.