k.ú.: 706418 - Nové Město na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1478 5184915
zahrada 1371 670869
ovoc. sad 5 12873
travní p. 887 1423193
lesní poz 286 3199430
vodní pl. nádrž umělá 5 42654
vodní pl. rybník 68 246283
vodní pl. tok přirozený 156 62926
vodní pl. tok umělý 6 3126
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1423
vodní pl. zamokřená pl. 2 1100
zast. pl. společný dvůr 5 1556
zast. pl. zbořeniště 16 1592
zast. pl. 2553 576944
ostat.pl. dráha 9 71119
ostat.pl. jiná plocha 528 332022
ostat.pl. manipulační pl. 179 301041
ostat.pl. neplodná půda 209 132729
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 9021
ostat.pl. ostat.komunikace 695 526736
ostat.pl. pohřeb. 4 18726
ostat.pl. silnice 122 228848
ostat.pl. skládka 1 76
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 82 208526
ostat.pl. zeleň 176 279436
Celkem KN 8850 13537164
Par. DKM 8850 13537164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 126
č.p. jiná st. 40
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 65
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 1057
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 464
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 235
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 137
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 2518
byt.z. byt 1631
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 68
obč.z. byt 50
Celkem JED 1776
LV 4097
spoluvlastník 6802

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2008
THM-V 1:2000 01.01.1979 01.07.2008 extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1979 01.07.2008 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 17:34

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.