k.ú.: 706418 - Nové Město na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1495 5181244
zahrada 1371 670398
ovoc. sad 5 12698
travní p. 888 1414990
lesní poz 286 3199430
vodní pl. nádrž umělá 5 42654
vodní pl. rybník 68 246283
vodní pl. tok přirozený 157 63160
vodní pl. tok umělý 6 3126
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1423
vodní pl. zamokřená pl. 7 5444
zast. pl. společný dvůr 5 1556
zast. pl. zbořeniště 16 1592
zast. pl. 2573 579097
ostat.pl. dráha 9 71119
ostat.pl. jiná plocha 530 336025
ostat.pl. manipulační pl. 177 300652
ostat.pl. neplodná půda 209 132729
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 9021
ostat.pl. ostat.komunikace 701 528926
ostat.pl. pohřeb. 4 18726
ostat.pl. silnice 122 228848
ostat.pl. skládka 1 76
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 82 208511
ostat.pl. zeleň 177 279435
Celkem KN 8901 13537163
Par. DKM 8901 13537163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 124
č.p. jiná st. 39
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 65
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 1074
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 464
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 234
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 139
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 6
Celkem BUD 2537
byt.z. byt 1632
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 68
obč.z. byt 70
obč.z. garáž 3
Celkem JED 1800
LV 4140
spoluvlastník 6879

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2008
THM-V 1:1000 01.01.1979 01.07.2008 intravilán
THM-V 1:2000 01.01.1979 01.07.2008 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 23:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.