k.ú.: 706400 - Maršovice u Nového Města na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 2136041
zahrada 125 64347
travní p. 217 1021125
lesní poz 150 500205
vodní pl. nádrž umělá 1 829
vodní pl. rybník 2 1619
vodní pl. tok přirozený 10 3140
zast. pl. zbořeniště 4 874
zast. pl. 130 47739
ostat.pl. jiná plocha 32 22569
ostat.pl. manipulační pl. 29 26725
ostat.pl. neplodná půda 46 29905
ostat.pl. ostat.komunikace 246 116743
ostat.pl. silnice 4 28680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13891
Celkem KN 1268 4014432
Par. DKM 1268 4014432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 129
LV 168
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2007
THM-V 1:1000 01.01.1979 13.07.2007
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.