k.ú.: 706396 - Nové Město nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570494 - Nové Město NUTS5 CZ0521570494
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 3745981
zahrada 134 84621
ovoc. sad 2 8342
travní p. 618 2284540
lesní poz 54 973703
vodní pl. nádrž umělá 1 1876
vodní pl. tok přirozený 147 129071
vodní pl. tok umělý 171 42251
zast. pl. společný dvůr 7 1937
zast. pl. zbořeniště 1 117
zast. pl. 233 134958
ostat.pl. dráha 27 47072
ostat.pl. dálnice 3 64608
ostat.pl. jiná plocha 39 21002
ostat.pl. manipulační pl. 36 47097
ostat.pl. neplodná půda 49 23270
ostat.pl. ostat.komunikace 196 192646
ostat.pl. pohřeb. 2 1803
ostat.pl. silnice 38 112077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9153
ostat.pl. zeleň 5 11433
Celkem KN 2366 7937558
Par. DKM 2366 7937558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 217
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 520
spoluvlastník 1471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2014
FÚO 1:2000 01.01.1971 15.05.2014
Ost. 1:2000 01.04.1961 15.05.2014
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.07.2019 17:29

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.