k.ú.: 706396 - Nové Město nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570494 - Nové Město NUTS5 CZ0521570494
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 602 3745981
zahrada 136 84579
ovoc. sad 2 8342
travní p. 618 2284540
lesní poz 54 973703
vodní pl. nádrž umělá 1 1876
vodní pl. tok přirozený 147 129071
vodní pl. tok umělý 171 42251
zast. pl. společný dvůr 7 1937
zast. pl. zbořeniště 1 117
zast. pl. 232 135336
ostat.pl. dráha 27 47072
ostat.pl. dálnice 3 64608
ostat.pl. jiná plocha 38 20348
ostat.pl. manipulační pl. 35 47415
ostat.pl. neplodná půda 49 23270
ostat.pl. ostat.komunikace 209 196386
ostat.pl. pohřeb. 2 1803
ostat.pl. silnice 47 108337
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9153
ostat.pl. zeleň 5 11433
Celkem KN 2388 7937558
Par. DKM 2388 7937558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 518
spoluvlastník 1467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2014
FÚO 1:2000 01.01.1971 15.05.2014
Ost. 1:2000 01.04.1961 15.05.2014
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 29.09.2020 17:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička