k.ú.: 706388 - Nové Lublice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 512893 - Nové Lublice NUTS5 CZ0805512893
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 2707490
zahrada 193 107864
travní p. 239 818309
lesní poz les s budovou 1 219
lesní poz 38 2866555
vodní pl. nádrž přírodní 7 5511
vodní pl. nádrž umělá 11 16555
vodní pl. rybník 2 7991
vodní pl. tok přirozený 3 2080
vodní pl. tok umělý 7 3556
vodní pl. zamokřená pl. 8 5587
zast. pl. společný dvůr 1 506
zast. pl. zbořeniště 17 10322
zast. pl. 129 54175
ostat.pl. jiná plocha 90 78850
ostat.pl. manipulační pl. 2 6987
ostat.pl. neplodná půda 12 7161
ostat.pl. ostat.komunikace 93 109567
ostat.pl. pohřeb. 1 1367
ostat.pl. silnice 7 55487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1092
Celkem KN 1223 6867231
Par. KMD 1223 6867231
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 126
LV 159
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 19.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 30.09.2020 05:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička