k.ú.: 706370 - Nové Losiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536521 - Jindřichov NUTS5 CZ0715536521
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 42168
zahrada 62 36051
travní p. 522 3483076
lesní poz 596 18884040
vodní pl. nádrž umělá 1 789
vodní pl. rybník 1 248
vodní pl. tok přirozený 49 41578
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 21
vodní pl. zamokřená pl. 2 1873
zast. pl. společný dvůr 6 1321
zast. pl. zbořeniště 25 6434
zast. pl. 182 37650
ostat.pl. dráha 1 2130
ostat.pl. jiná plocha 117 136290
ostat.pl. manipulační pl. 12 5335
ostat.pl. neplodná půda 369 168040
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1420
ostat.pl. ostat.komunikace 128 190223
ostat.pl. pohřeb. 1 2472
ostat.pl. silnice 19 16523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 599
ostat.pl. zeleň 3 3365
Celkem KN 2128 23061646
Par. KMD 2128 23061646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 7
č.p. ubyt.zař 3
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 175
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 237
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 16.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.07.2019 21:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.