k.ú.: 706302 - Nové Hrady u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571920 - Nové Hrady NUTS5 CZ0534571920
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 221 1702664
zahrada 190 93573
ovoc. sad 7 17821
travní p. 340 722027
lesní poz les s budovou 9 421
lesní poz 164 1499156
vodní pl. nádrž umělá 6 6922
vodní pl. rybník 4 13182
vodní pl. tok přirozený 21 32107
zast. pl. společný dvůr 4 1726
zast. pl. zbořeniště 10 1577
zast. pl. 236 58658
ostat.pl. jiná plocha 94 29815
ostat.pl. manipulační pl. 28 34309
ostat.pl. neplodná půda 99 55646
ostat.pl. ostat.komunikace 115 70257
ostat.pl. pohřeb. 2 5614
ostat.pl. silnice 46 81544
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7911
ostat.pl. zeleň 14 77496
Celkem KN 1616 4512426
Par. KMD 1616 4512426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 44
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 237
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 273
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.09.2020 05:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička