k.ú.: 706299 - Mokrá Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571920 - Nové Hrady NUTS5 CZ0534571920
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1483455
zahrada 92 54678
ovoc. sad 5 19046
travní p. 157 328292
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 67 204115
vodní pl. nádrž umělá 4 12649
vodní pl. tok přirozený 5 4837
zast. pl. zbořeniště 7 1070
zast. pl. 56 18766
ostat.pl. jiná plocha 5 1370
ostat.pl. manipulační pl. 2 1697
ostat.pl. neplodná půda 34 25479
ostat.pl. ostat.komunikace 49 33744
ostat.pl. silnice 6 23495
Celkem KN 791 2212742
Par. KMD 791 2212742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 57
LV 98
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 11:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.