k.ú.: 706141 - Nové Dvory nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514705 - Lipník nad Bečvou NUTS5 CZ0714514705
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 2025167
zahrada 126 137308
ovoc. sad 3 14323
travní p. 225 420168
lesní poz 12 19851
vodní pl. tok přirozený 18 23211
vodní pl. zamokřená pl. 1 3536
zast. pl. 145 52001
ostat.pl. jiná plocha 30 11938
ostat.pl. manipulační pl. 33 50248
ostat.pl. neplodná půda 21 23111
ostat.pl. ostat.komunikace 115 37143
ostat.pl. silnice 85 26594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1983
Celkem KN 1331 2846582
Par. DKM 1331 2846582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 81
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 143
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 299
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2009
Ins. A 1:2000 30.06.1941 07.12.2009 1:1000 - část extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.06.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 02.06.2020 17:36

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.