k.ú.: 706141 - Nové Dvory nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514705 - Lipník nad Bečvou NUTS5 CZ0714514705
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 2025408
zahrada 124 137603
ovoc. sad 3 14323
travní p. 225 420168
lesní poz 12 19851
vodní pl. tok přirozený 18 23211
vodní pl. zamokřená pl. 1 3536
zast. pl. 140 51702
ostat.pl. jiná plocha 29 11701
ostat.pl. manipulační pl. 33 50248
ostat.pl. neplodná půda 21 23111
ostat.pl. ostat.komunikace 115 37143
ostat.pl. silnice 85 26594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1983
Celkem KN 1323 2846582
Par. DKM 1323 2846582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 138
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 296
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2009
Ins. A 1:2000 30.06.1941 07.12.2009 1:1000 - část extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.06.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.07.2019 23:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.