k.ú.: 706132 - Nové Dvory u Doksan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565342 - Nové Dvory NUTS5 CZ0423565342
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 3842321
zahrada 85 61399
ovoc. sad 8 18624
travní p. 39 45204
lesní poz 45 124963
vodní pl. tok přirozený 20 229686
zast. pl. společný dvůr 4 362
zast. pl. zbořeniště 4 708
zast. pl. 170 63080
ostat.pl. dálnice 13 127611
ostat.pl. jiná plocha 52 39812
ostat.pl. manipulační pl. 9 9117
ostat.pl. neplodná půda 135 146142
ostat.pl. ostat.komunikace 87 125591
ostat.pl. silnice 12 69235
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11588
Celkem KN 999 4915443
Par. DKM 704 4705727
Par. KMD 295 209716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 85
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 168
LV 272
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.12.2017
KMD 1:1000 03.07.2017
S-SK GS 1:2880 1843 04.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 23.09.2020 15:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička