k.ú.: 706094 - Nové Dvory u Dobříše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540897 - Nové Dvory NUTS5 CZ020B540897
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 2165899
zahrada 144 96828
ovoc. sad 13 38539
travní p. 145 533248
lesní poz 89 1403613
vodní pl. nádrž umělá 2 928
vodní pl. rybník 2 18799
vodní pl. tok přirozený 5 862
vodní pl. zamokřená pl. 2 63
zast. pl. společný dvůr 3 704
zast. pl. zbořeniště 5 1450
zast. pl. 132 49733
ostat.pl. jiná plocha 15 11862
ostat.pl. manipulační pl. 7 7225
ostat.pl. neplodná půda 33 22317
ostat.pl. ostat.komunikace 54 79021
ostat.pl. silnice 8 17521
Celkem KN 895 4448612
Par. KMD 895 4448612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 124
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 155
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 21:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.