k.ú.: 706078 - Nové Dvory u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534242 - Nové Dvory NUTS5 CZ0205534242
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 599 5773394
zahrada 320 171813
ovoc. sad 6 37661
travní p. 28 209495
lesní poz ostat.komunikace 23 19348
lesní poz 76 1325499
vodní pl. nádrž přírodní 1 17280
vodní pl. rybník 8 168052
vodní pl. tok přirozený 20 152386
vodní pl. tok umělý 1 101
vodní pl. zamokřená pl. 4 30726
zast. pl. společný dvůr 19 24369
zast. pl. zbořeniště 3 1184
zast. pl. 464 143357
ostat.pl. dráha 2 6144
ostat.pl. jiná plocha 129 151077
ostat.pl. manipulační pl. 58 103689
ostat.pl. neplodná půda 1 1926
ostat.pl. ostat.komunikace 112 206895
ostat.pl. pohřeb. 1 2350
ostat.pl. silnice 27 234874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20899
ostat.pl. zeleň 48 219244
Celkem KN 1953 9021763
Par. DKM 1953 9021763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 234
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 460
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 23
LV 705
spoluvlastník 1324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2009
DKM-KPÚ 07.09.2005 1:1000 05.11.2005 *) extravilán
THM-V 1:2000 31.12.1974 01.06.2009
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.08.2019 01:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.