k.ú.: 705969 - Nová Ves u Nového Města na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596221 - Nová Ves u Nového Města na Moravě NUTS5 CZ0635596221
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 706 3859348
zahrada 200 129721
travní p. 424 953733
lesní poz 156 885459
vodní pl. nádrž umělá 2 1538
vodní pl. rybník 4 26068
vodní pl. tok přirozený 34 3485
vodní pl. zamokřená pl. 1 2200
zast. pl. zbořeniště 11 1187
zast. pl. 256 97797
ostat.pl. jiná plocha 89 84570
ostat.pl. manipulační pl. 68 70715
ostat.pl. neplodná půda 53 29796
ostat.pl. ostat.komunikace 344 142344
ostat.pl. silnice 2 15525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 27745
ostat.pl. zeleň 2 330
Celkem KN 2361 6331561
Par. DKM 2361 6331561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 20
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 248
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 292
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.08.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.08.2019 16:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.