k.ú.: 705900 - Horní Střítež - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563455 - Nová Ves u Mladé Vožice NUTS5 CZ0317563455
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 3090198
zahrada 80 66510
ovoc. sad 2 26673
travní p. mez, stráň 12 8753
travní p. 221 481274
lesní poz 140 756256
vodní pl. nádrž umělá 5 8005
vodní pl. tok přirozený 3 3232
vodní pl. tok umělý 11 1898
zast. pl. zbořeniště 1 227
zast. pl. 77 41221
ostat.pl. jiná plocha 39 25521
ostat.pl. manipulační pl. 7 11810
ostat.pl. mez, stráň 7 5076
ostat.pl. neplodná půda 20 21869
ostat.pl. ostat.komunikace 107 80248
ostat.pl. silnice 6 49747
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 506
ostat.pl. zeleň 9 13027
Celkem KN 1275 4692051
Par. KMD 1275 4692051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 73
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 13
LV 154
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017
KM-D 1:2000 15.02.2001 28.03.2017
S-SK GS 1:2880 1830 15.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.09.2020 09:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.