k.ú.: 705861 - Víska u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 573582 - Víska NUTS5 CZ0631573582
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 2503558
zahrada 127 77563
ovoc. sad 1 3402
travní p. 222 496748
lesní poz 52 457786
vodní pl. nádrž umělá 3 2795
vodní pl. rybník 14 25664
vodní pl. tok přirozený 31 34122
vodní pl. tok umělý 2 2326
zast. pl. zbořeniště 4 2071
zast. pl. 119 54648
ostat.pl. jiná plocha 29 11237
ostat.pl. manipulační pl. 4 6623
ostat.pl. neplodná půda 108 91499
ostat.pl. ostat.komunikace 68 49458
ostat.pl. silnice 6 35234
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 467
Celkem KN 1273 3855201
Par. KMD 1273 3855201
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 115
LV 176
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 28.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 03:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.